Jeśli planujesz stworzyć Styl z innym podziałem czasu niż 4/4, musisz dostosować zanim zaczniesz w ustawieniach projektu.

Time Division Setup

 

2. Konfiguracja interfejsu FL Studio MIDI.

Jest bardzo ważna poprawna konfiguracja twojego interfejsu. W zależności od tego, z czego korzystasz, mogą być różne sposoby.
W tym przypadku większość zaimportowanych zsynchronizuje port wyjściowy. Ustaw Output port na 1 (tak samo jak LSD i Midi Out).

MIDI Interface Setup