MIDI Control Change Komunikaty dla Korg Pa4x

MIDI CC # MIDI CC Nazwa MIDI Pa4X Funkcja
MIDI CC 0 Bank Select Wybór dźwięku
MIDI CC 1 Modulation 1 (Y+) Joystick do przodu
MIDI CC 2 Modulation 2 (Y-) Joystick do tyłu
MIDI CC 3 Niezdefiniowany kontroler  
MIDI CC 4 Foot Controller  
MIDI CC 5 Portamento Time  
MIDI CC 6 Data Entry MSB Kontroluje wartość dla parametrów NRPN lub RPN.
MIDI CC 7 Volume Głośność ścieżki kanału
MIDI CC 8 Balance Kontrola balansu pomiędzy lewym i prawym kanałem. 0 = cały w lewo, 64 = środek, 127 = cały w prawo
MIDI CC 9 Niezdefiniowany kontroler  
MIDI CC 10 Pan Kontrola Panoramy pomiędzy lewym i prawym kanału. 0 = cały w lewo, 64 = środek, 127 = cały w prawo
MIDI CC 11 Expression Ekspresja ścieżki
MIDI CC 12 FX controller 1 CC#12
MIDI CC 13 FX controller 2 CC#13
MIDI CC 14 Niezdefiniowany kontroler  
MIDI CC 15 Niezdefiniowany kontroler  
MIDI CC 16 Ogólnego przeznaczenia 1  
MIDI CC 17 Ogólnego przeznaczenia 2  
MIDI CC 18 Slider  Suwak
MIDI CC 19 Ogólnego przeznaczenia 4  
MIDI CC 20 – 31 Niezdefiniowany kontrolery  
MIDI CC 32 – 63 Controller 0-31 Least Significant Bit (LSB) Control Change #32-63 są LSB (najmniej znaczący bajt) of Control Change #0-31, MSB (najbardziej znaczący bajt) i są zmienione zgodnie z ich odpowiednikami MSB.
MIDI CC 64 Damper Pedal /Sustain Pedal Włącznik/wyłącznik kontrolujący sustain. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 65 Portamento On/Off Switch Włącznik/wyłącznik kontrolujący Portamento
0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 66 Sostenuto On/Off Switch Włącznik/wyłącznik kontrolujący, podobnie jak Sustain kontroler (CC 64), ale tylko trzyma nutki które były  “On” kiedy pedał był wciśnięty. Często używany do podtrzymania akordu i grania melodii na trzymanym akordzie.
0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 67 Soft Pedal On/Off Switch Włącznik/wyłącznik - Zmniejsza głośność granych nutek. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 68 Legato FootSwitch Włącznik/wyłącznik - Włącza Legato efekt pomiędzy 2 kolejnymi nutkami. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 69 Hold 2 Inny sposób na trzymanie nutek (zobacz MIDI CC 64 i MIDI CC 66). Jakkolwiek nutki sa wyciszane zgodnie z ich parametrami Release nawet jeśli pedał jest wciśnięty.
MIDI CC 70 Sustain level poziom Sustain
MIDI CC 71 Filter Resonance Hp Poziom Resonance
MIDI CC 72 Release Czas Release
MIDI CC 73 Attack Czas Attack
MIDI CC 74 Filter cutoff pozycja cutoff (Brilliance)
MIDI CC 75 Decay Time Czas Decay
MIDI CC 76 Lfo1 Speed Vibrato prędkość
MIDI CC 77 Lfo1 Dpt Vibrato głębia
MIDI CC 78 Lfo1 Dly Vibrato wstępne opóźnienie
MIDI CC 79 FilterEgþ  
MIDI CC 80 Ogólnego przeznaczenia 5 Sound Controller 1
MIDI CC 81 Ogólnego przeznaczenia 6 Sound Controller 2
MIDI CC 82 Ogólnego przeznaczenia 7  
MIDI CC 83 Ogólnego przeznaczenia 8  
MIDI CC 84 Portamento CC Control Kontrola natężenia Portamento.
MIDI CC 85 – 90 Niezdefiniowany kontrolery  
MIDI CC 91 FX 1 depth A/B Master FX 1 (reverb) ilość wysłana (WET)
MIDI CC 92 FX 2 controller  
MIDI CC 93 FX 3 depth A/B Master FX 2 (modul.) ilość wysłana (WET)
MIDI CC 94 FX 4 controller  
MIDI CC 95 FX 5 controller  
MIDI CC 96 (+1) Data Increment Zazwyczaj używana do przyrostu danych dla RPN lub NRPN.
MIDI CC 97 (-1) Data Decrement Zazwyczaj używana do zmniejszenia danych dla RPN lub NRPN.
MIDI CC 98 NRPN LSB Zobacz Tabele poniżej(*)
MIDI CC 99 NRPN MSB* Zobacz Tabele poniżej(*)
MIDI CC 100 RPN LSB Zobacz tabele implementacji MIDI
MIDI CC 101 RPN MSB Zobacz tabele implementacji MIDI
MIDI CC 102 – 119 Niezdefiniowany kontrolery  
MIDI CC 120 All Sound Off Wycisza wszystkie nutki brzmiące. Czyni to bez względu na czas zwolnienia lub utrzymania. (Zobacz MIDI CC 123)
MIDI CC 121 Reset All Controllers Zresetowanie wszystkich kontrolerów do wartości domyślnych.
MIDI CC 122 Local On/Off Switch Włącza lub wyłącza wewnętrzne połączenie klawiatury MIDI/stacji roboczej, itp. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz
MIDI CC 123 All Notes Off Wycisza wszystkie notatki brzmiące. Czas Release będzie nadal utrzymany i nutki trzymane przez Sustain Pedał nie będą wyłączone dopóki pedał nie zostanie zwolniony.
MIDI CC 124 Omni Mode Off Ustawia tryb “Omni Off”.
MIDI CC 125 Omni Mode On Ustawia tryb “Omni On”.
MIDI CC 126 Mono Mode Ustawia tryb urządzenia do Monophonic.
MIDI CC 127 Poly Mode Ustawia tryb urządzenia do Polyphonic.
 
(*) Te komunikaty NRPN są rozpoznawane tylko w trybie Song Play and Sequencer. Te kontrolery są resetowane gdy utwór jest zatrzymany lub zmieniony na inny.
 
NRPN CC#99 (MSB) CC#98 (LSB) CC#06 (Data Entry)
 Vibrato Rate  1  8  0…127
 Vibrato Depth  1  9  0…127(a)
 Vibrato Decay  1  10  0…127(a)
 Filter Cutoff  1  32  0…127(a)
 Resonance  1  33  0…127(a)
 EG Attack Time  1  99  0…127(a)
 EG Decay Time  1  100  0…127(a)
 EG Release Time  1  102  0…127(a)
 Drum Filter Cutoff  20  dd  0…127(a)
Drum Filter Resonance  21  dd(b)  0…127(a)
Drum EG Attack Time  22  dd(b)  0…127(a)
Drum EG Decay Time  23  dd(b)  0…127(a)
Drum Coarse Tune  24  dd(b)  0…127(a)
Drum Fine Tune  25  dd(b)  0…127(a)
Drum Volume  26  dd(b)  0…127
Drum Panpot  28  dd(b)  0…127(a)
Drum Rev Send (FX 1)  29  dd(b)  0…127(a)
Drum Mod Send (FX 2)  30  dd(b)  0…127(a)
(a). 64 = bez zmian do oryginalnej wartości parametru
(b). dd = Drum Instrument No. 0…127 (C0…C8)
 

 (*) Te komunikaty NRPN są rozpoznawane tylko w trybie Style Play i Song Play.

NRPN CC#99 (MSB) CC#98 (LSB) CC#06 (Data Entry) CC#38 (Data Entry)
SongBook Entry 2 64 0...99 0...99

 

 

***Wszystko na podstawie instrukcji Korg Pa4x pobranej tutaj.