Programowanie Guitar Mode w Korgach Professional Arranger.

 • Nagrywanie ścieżki gitarowej różni się od nagrywania innych utworów, w których odtwarzasz dokładnie wszystkie nuty linii melodycznej lub wszystkich akordów części akompaniamentu.
 • Od Pa3x Korg Pa Arrangers posiada Guitar Mode 2, która jest polepszona poprzez dodanie extra sekcji 5 oktaw nutek, pozwalając dodatkowo nagrać normalną ścieżkę (tak samo jak na ACC ścieżkach).
 • W Guitar Mode 2 nutki: C-1 do B-1 są używane do nagrywania progresji akordu dla Elementu nie używając NTT (Intro 1 & Ending 1), C0 jest zarezerwowane do nagrywania Chord Shapes poprzez użycie nutki głośności (note velocity) w MIDI ścieżce, nutki C1 do B1 są poświęcone dla selekcji rodzaju "Strumming Type", nutki C2 do B6 są do normalnego paternu i C7 do B9  do odpalania Rx Guitar Noise.
 • Jest bardzo ważne rozumienie gry na gitarze. Możesz zobaczyć tabele nut w sekcji Diagram Nut Gitary.

 Używając Guitar ścieżek możesz:

 • a) grać klawiszem odpowiadające strumming modes,
 • b) grać arpeggio używając 6 klawiszy odpowiadających do sześciu strun gitary (oraz specjalny klawisz odpowiadający podstawowemu dźwięku akordu oraz  piąty interwał),
 • c) grać RX Noises w celu uzyskania lepszego efektu,
 • d) dodawać normalne paterny dla krótkich melodycznych fragmentów bez marnowania extra ścieżki ACC,
 • e) używać MIDI programowania do selekcji Chord Shapes i odtworzyć każdy niuans gitary.

kliknij poniżej po szczegóły.

Jak Ustawić Ścieżkę do Guitar Type (Styl)

Aby uzyskać dostęp do Guitar Mode, musisz iść do trybu Record Style , wtedy kliknąć Menu...
Potem Kliknąć Style Track Control.....
Wtedy wybrać Gtr z Track Type menu.

 

Jak Ustawić Ścieżkę do Guitar Type (Pad)

Aby uzyskać dostęp do Guitar Mode, musisz iść do trybu Record Pad, wtedy kliknąć Menu...
Potem kliknąć Pad Track Control.....
Wtedy wybrać Gtr z Track Type menu.

 

Strumming Types

Nutki C1-B1 są używane do wybierania strumming type:

Musisz pamiętać gdzie C1-B1 nutki się znajdują na klawiszu!

KEY -- Strumming Type Sample nagrane na Korg (Am, Fret=0)
C1 -- Full Down
C#1 -- Full Down Mute
D1 -- Full Up
D#1 -- Full Up Mute
E1 -- Full Down Mute Body
F1 -- Full Down Slow
F#1 -- Full Down Slow Mute
G1 -- Full Up Slow
G#1 -- Up Mute 4-Strings
A1 -- Down 4-Strings
A#1 -- Down Mute 4-Strings
B1 -- Up 4-Strings

Na 61 klawiszy trzeba transpose oktawę niżej.

Strumming Types

Pojedyncze Nutki Gitary

Nutki od C2-B2 są używane do selekcji Pojedynczych Gitarowych Nut.

Musisz pamiętać gdzie C2-B2 nutki się znajdują na klawiszu!

KEY -- pojedyncze Nutki Sample nagrane na Korg (Am, Fret=0)
C2 -- VI String (E)
C#2 -- Recognized Chord Root
D2 -- V String (A)
D#2 -- Recognized Chord Fifth
E2 -- IV String (D)
F2 -- III String (G)
F#2 -- All Mute
G2 -- II String (B)
G#2 -- Power Chord
A2 -- I String (e)
A#2 -- Full Down/Up
B2 -- Up Down/Up 4-Strings

Pojedyncze Nutki

 

Kształty Akordu

 • Możesz precyzyjnie wybierać kształty Akordu za pomocą komunikatów MIDI.
 • Kiedy grasz nutę C0 z wartością głośności pokazaną w poniższej tabeli, akord jest odtwarzany w określonej pozycji i określonej liczbie strun.

Jak korzystać z tej tabeli:

Velocity pokazuje wartość ustawioną dla nuty C0.

Range: pokazuje, które i ile Strun gitarowych jest używane.

Ważne: tylko nuty z tych Strun są grane, wszystkie inne zostaną wyciszone.

from Str. & to Str. pokazuje dokładnie które struny gitarowe są używane:

 • I - Pierwsza struna Gitary (e)
 • II - Druga struna Gitary (H)
 • III - Trzecia struna Gitary (G)
 • IV - Czwarta struna Gitary (D)
 • V - Piąta struna Gitary (A)
 • VI - Szósta struna Gitary (E)

Position pokazuje którą pozycje na gitarze Arranger będzie użyta.

 • Position 0 - Nie określona.
 • Position 1 - Zakres od Pustej do 3 Progu.
 • Position 2 - Zakres od 1 do 5 Progu.
 • Position 3 - Zakres od 4 do 8 Progu.
 • Position 4 - Zakres od 6 do 10 Progu.
 • Position 5 - Zakres od 8 do 13 Progu.

*Pozycja może się różnić na różnych akordach, pokazana powyżej dotyczy akordów C Dur.*

Ważne: Programowanie Chord Shape używajac MIDI nuty C0 zmienia ustawienie Guitar Mode na ekranie (Capo & Strings), które daje pełną kontrolę nad tą funkcją.

Velocity

Range

from Str.

to Str.

Position

0 6 Strings I VI 0
1 6 Strings I VI 0
2 6 Strings I VI 1
3 6 Strings I VI 2
4 6 Strings I VI 3
5 6 Strings I VI 4
6 6 Strings I VI 5
7 5 Strings Bass II VI 0
8 5 Strings Bass II VI 1
9 5 Strings Bass II VI 2
10 5 Strings Bass II VI 3
11 5 Strings Bass II VI 4
12 5 Strings Bass II VI 5
13 5 Strings Treble I V 0
14 5 Strings Treble I V 1
15 5 Strings Treble I V 2
16 5 Strings Treble I V 3
17 5 Strings Treble I V 4
18 5 Strings Treble I V 5
19 4 Strings Bass III VI 0
20 4 Strings Bass III VI 1
21 4 Strings Bass III VI 2
22 4 Strings Bass III VI 3
23 4 Strings Bass III VI 4
24 4 Strings Bass III VI 5
25 4 Strings Mid. II V
0
26 4 Strings Mid. II V 1
27 4 Strings Mid. II V 2
28 4 Strings Mid. II V 3
29 4 Strings Mid. II V 4
30 4 Strings Mid. II V 5
31 4 Strings Treble I IV 0
32 4 Strings Treble I IV 1
33 4 Strings Treble I IV 2
34 4 Strings Treble I IV 3
35 4 Strings Treble I IV 4
36 4 Strings Treble I IV 5
37 3 Strings Bass IV VI 0
38 3 Strings Bass IV VI 1
39 3 Strings Bass IV VI 2
40 3 Strings Bass IV VI 3
41 3 Strings Bass IV VI 4
42 3 Strings Bass IV VI 5
43 3 Strings Mid.Bas III
V 0
44 3 Strings Mid.Bas III V 1
45 3 Strings Mid.Bas III V 2

Velocity

Range

from Str.

to Str.

Position

46 3 Strings Mid.Bas III V
3
47 3 Strings Mid.Bas III V 4
48 3 Strings Mid.Bas III V 5
49 3 Strings Mid.Treble II IV 0
50 3 Strings Mid.Treble II IV 1
51 3 Strings Mid.Treble II IV 2
52 3 Strings Mid.Treble II IV 3
53 3 Strings Mid.Treble II IV 4
54 3 Strings Mid.Treble II IV 5
55 3 Strings Treble I III 0
56 3 Strings Treble I III 1
57 3 Strings Treble I III 2
58 3 Strings Treble I III 3
59 3 Strings Treble I III 4
60 3 Strings Treble I III 5
61 2 Strings Bass V VI 0
62 2 Strings Bass V VI 1
63 2 Strings Bass V VI 2
64 2 Strings Bass V VI 3
65 2 Strings Bass V VI 4
66 2 Strings Bass V VI 5
67 2 Strings Mid.Bas IV V 0
68 2 Strings Mid.Bas IV V 1
69 2 Strings Mid.Bas IV V 2
70 2 Strings Mid.Bas IV V 3
71 2 Strings Mid.Bas IV V 4
72 2 Strings Mid.Bas IV V 5
73 2 Strings Mid. III IV 0
74 2 Strings Mid. III IV 1
75 2 Strings Mid. III IV 2
76 2 Strings Mid. III IV 3
77 2 Strings Mid. III IV 4
78 2 Strings Mid. III IV 5
79 2 Strings Mid.Treble II III
0
80 2 Strings Mid.Treble II III 1
81 2 Strings Mid.Treble II III 2
82 2 Strings Mid.Treble II III
3
83 2 Strings Mid.Treble II III 4
84 2 Strings Mid.Treble II III 5
85 2 Strings Treble I II 0
86 2 Strings Treble I II 1
87 2 Strings Treble I II 2
88 2 Strings Treble I II 3
89 2 Strings Treble I II 4
90 2 Strings Treble I II 5
91-127 Not specified **      

Ustawianie Rodzaju Akordu w Intro 1 i Ending 1

 • Ponieważ nutki Strumming Types i Single Notes w Guitar Mode nie mogą być programowane tak samo jak w trybie normalnym,
 • Korg dołożył extra zestaw Specjalnych Nutek (C-1 do B-1) służących do programowania Progresji Akordów w Intro 1 i Ending 1 (Elementów które nie używają NTT).
 • Po zaprogramowaniu Strumming w ścieżce można ręcznie dołożyć nutki w Event Edit lub używając Midi Edytora (lepszy sposób).
 • Te nutki muszą byc umieszczone na takiej samej pozycji (czasu) lub troszeczkę wcześniej niż nutki używane dla Strumming.*
 • Długość nutek (czas trwania) nie są bardzo ważne, ale nie mogą być dłuższe niż kontrolowana Strumming nutka.
 • Nutki te są umieszczane w Intro 1 i Ending 1 (na obydwu CV1 i CV2) na najniższej oktawie Korga (od C-1 do B-1).
 • Rodzaje akordów są ustawiane poprzez wartość Velocity, tak jak pokazane na tabeli poniżej:

 *.F1 - Full Down Slow musi mieć co najmniej 40 ticks po Chord Progression dla Intro 1 lub Ending 1
     (Elementy nie używają NTT) (C-1 do B-1) również G1 - Full Up Slow musi wynosić co najmniej 30 ticks.

Velocity

Rodzaj Akordu

1 Major
3 Major 7th
5 Suspended 4th
7 Major 7th suspended 4th
9 Minor 6th
11 Minor 7th flatted 5th
13 Dominant 7th
15 7th suspended 4th
17 Diminished major 7th
19 Augmented 7th
21 Major w/o 3rd
23 Flatted 5th

Velocity

Rodzaj Akordu

2 Major 6th
4 Major 7th flatted 5td
6 Suspended 2nd
8 Minor
10 Minor 7th
12 Minor major 7th
14 7th flatted 5th
16 Diminished
18 Augmented
20 Augmented major 7th
22 Major w/o 3rd and 5th
24 Diminished 7th

Używane Specjalne Nutki

Guitar Mode ma zestawy Specjalnych Nutek, które są transponowane inaczej lub w ogóle nie.

 • C-1 do B-2 (nie transponowane) używane do progresji akordu w Intro 1 i Ending 1 (Elementy nie używające NTT).
 • C0 (nie transponowana) poświęcona do selekcji Chord Shape.
 • C1 do B1 (transponowane) używane do selekcji Strumming Type.
 • C2 do B2 (transponowane) używane do selekcji pojedynczej struny (lub więcej niż jednej) dla grania Arpeggios lub Power Chords.
 • C7 do B7 (nie transponowane) używane do włączania RX Noises.*

* Te nutki mogą tez być użyte w  ACC ścieżkach i też nie będą transponowane!!

Ustawienie Capo

 • Zauważ, że może to uniemożliwić granie niektórych pojedynczych strun, w zależności od skomponowanego akordu.
 • Razem z Strumming Types, pojedynczych strun i RX Noises, możesz wybierać Capo (“capotasto”).
 • Możesz zawsze zobaczyć które struny będą grały a które nie, jak opisane w sekcji Kształty Akordu.

RX Guitar Noise

 • Rx Noise jest to zestaw specjalnych efektów dźwiękowych używana do kombinacji z nutkami Midi ścieżki dająca bardziej realistyczne dźwięki.
 • Rx Noise nie są transponowane, Arranger ignoruje transponowanie podczas zmiany akordów.
 • Zakres Rx Noise jest zarezerwowany od C7 do B9 nutki.
 • Niektóre barwy nie posiadają Rx Noise.
 • Aby zobaczyć te barwy wejdź w tryb Sound Mode i sprawdź najwyższe nutki (może trzeba transpose Oktawę do wyższej).
 • W Sound Mode przeważnie, w większości barw są kontrolowane przez ostatni OSC, który jest ustawiony Key Range C7 - B9,... inne OSC są do B6 Range.
 • W Record Mode możesz dostosować poziom głośności Rx Noises, ale te dźwięki też odpowiadają na Midi nutki velocity wartość.
 • Rx Noise można używać na wszystkich rodzajach ścieżek.

Diagram Nut Gitary

Guitar Notation

 

Humanize

 • Humanize GTR służy do ustawiania losowej wartości do pozycji. głośności i długości nut na ścieżkach gitarowych..
 • Humanize GTR nie ma wpływu na ścieżki innego typu.
 • więcej wkrótce.....