Elementy Stylu

Możesz zdalnie wybierać różne elementy stylu, wysyłając komunikaty Program Change na kanale Control.

PC ELEMENT STYLU PC ELEMENT STYLU PC ELEMENT STYLU PC ELEMENT STYLU
 80  Intro 1 81  Intro 2 82  Intro 3/Count In  83  Variation 1
 84  Variation 2 85  Variation 3 86  Variation 4 87  Fill 1
88  Fill 2 89  Fill 3 90  Fill 4 91  Break
92  Ending 1 93  Ending 2 94  Ending 3    

 

Styl i Player kontrolery

Możesz zdalnie przesyłać różne komendy do Aranżera lub Playera, wysyłając im komunikaty Program Change na kanale Control.

PC FUNKCJA PC FUNKCJA PC FUNKCJA PC FUNKCJA
95 Fade In/Out 96 Style to Kbd Set 97 Auto Fill 98 Memory
99 Bass Inversion 100 Manual Bass 101 Tempo Lock 102 Style Change
103 Start/Stop (Arranger) 104 Play/Stop (Player)        

 

Keyboard Sets (ze Stylu lub SongBooka)

Możesz zdalnie wybrać zestawy Keyboard Sets w stylu lub ze SongBooka (przyciski pod wyświetlaczem),

poprzez wysłanie komunikatów Bank Select MSB (CC # 0), Bank Select LSB (CC # 32) i Program Change na kanale Control.

Jeśli styl jest już wybrany, po prostu wyślij tylko komunikat Program Change.

CC 00 CC 32 PC KBD PC KBD PC KBD PC KBD
Tak samo jak w Stylu  lub w SongBooku
do którego Keyboard Set należy.
64 KBD
SET 1
65 KBD
SET 2
66 KBD
SET 3
67 KBD
SET 1

 

 Program Change i Control Change numery wyświetlane na tej stronie są zgodne z systemem numerowania 0-127

 

***Wszystko na podstawie instrukcji Korg Pa4x pobranej tutaj.